Keerukas laevatõste Hiiumaal

Keerukas laevatõste Hiiumaal

15.11.2021 tõstsime Hiiumaal, Suursadamas, treilerile 96 tonni kaaluva vana tammepuust paadi.

Tõste toimus kahe autokraanaga, 200 ja 100 tonnisega.